Curriculum Vitae
ABN AMRO: Programma Manager Fast Lane (24 uurs hypotheek)
April 2016 – december 2016
Johan Teunisse, Programma Manager Optimalisatie Hypotheek Keten: "Carin heeft een projectteam met specialisten geleid met als taak de processen binnen een operations afdeling fundamenteel te herzien. In deze opzet is zij met haar team meer dan geslaagd. De voordelen worden nu al dagelijks ervaren. Haar drive, enthousiasme , praktische insteek en deskundigheid hebben daar een grote rol in gespeeld."

ABN AMRO Hypotheken: Programma Manager Mortgage Credit Directive
December 2014 – december 2016
Anton Bosch, COO ABN AMRO Hypotheken: "Carin heeft een cruciale rol gespeeld in dit zeer belangrijke en veelomvattende programma om te zorgen dat ABN AMRO Hypotheken tijdig voldeed aan de nieuwe MCD wet- en regelgeving. Haar geduld, standvastigheid, vakmanschap en ‘can-do’ mentaliteit maakten het verschil. Grote complimenten voor haar en naar het team dat ze dit samen hebben bereikt."

Obvion Hypotheken: Programma Manager Herstructurering Bijzonder Beheer
Maart 2014 – december 2014
Gabby Bours, Manager Bijzonder Beheer: "Carin is 9 maanden programmamanager geweest van Herstructurering Bijzonder Beheer bij Obvion. In dit programma zijn nagenoeg alle facetten van bijzonder beheer tegen het licht gehouden en verbeterd: van medewerkers tot processen en van beleid tot opleidingen. Door haar manier van aanpakken, die zich vooral kenmerkt door 'doortastend en gericht op het resultaat met oog voor de mens', is dit project succesvol verlopen. Carin heeft heel snel veel gevoel en oog voor alle facetten die van invloed zijn op haar programma. Door haar open opstelling en natuurlijke charme in combinatie met haar passie en drive weet ze zowel de afdeling als het hele bedrijf hier prima in mee te nemen en haar doelen te realiseren."

Achmea, Divisie Pensioen & Leven: Programmamanager
2012 - 2013
Erik Roeten, Senior Manager Proces & Verandermanagement: "Carin van Alst heeft bij Achmea als programmanager een complex inhoudelijk programma bestuurd. Een meerjarenprogramma onder het oog van toezichthouders. Door een slimme en resultaatgerichte instelling is het haar gelukt dit vraagstuk te ontrafelen, structureren en implementeren. Hierbij is goed stakeholdermanagement, maar ook een verbindende rol tussen strategisch en operationeel management een belangrijke reden voor succes geweest. Carin denkt maximaal mee met haar opdrachtgever, is professioneel, proactief, integer en loyaal."

ABN AMRO Hypotheken: Projectmanager Introductie Gedragslijn Intensief Beheer NHG
Mei 2013 - februari 2014
Erik Tolboom, Manager Projects: "Carin van Alst heeft als projectmanager voor alle hypotheek labels van ABN AMRO in zeer korte tijd de nieuwe richtlijnen geïmplementeerd die door NHG zijn gesteld in het kader van de Gedragslijn Intensief Beheer. Carin heeft in de complexe hypotheekketen snel structuur aangebracht en de juiste stakeholders aangehaakt. Daarnaast heeft Carin met haar doorzettingsvermogen en vasthoudendheid gezorgd dat op het juiste moment de juiste keuzes zijn gemaakt, wat de voorwaarde is geweest voor een tijdige implementatie van de richtlijnen. Ze heeft gedurende het project de opdrachtgever echt ontzorgd."

Schakel!: Advies en projectbegeleiding met betrekking tot de samenwerking tussen de 6 grootste hypotheekverstrekkers van Nederland en Schuldhulpverlening in het kader van achterstandsbeheer van klanten.
April 2012 - heden
Yvon van Houdt, directeur NVVK: Quote volgt

ABN AMRO Hypotheken Groep (AAHG): Programma Manager Harmonisatie en integratie Bijzonder Beheer
Januari 2011 - december 2011
Marcel Zuidam, CFO AAHG-Direktbank: "In 2011 zijn ABN AMRO Hypotheken Groep en Direktbank geïntegreerd tot het hypotheekbedrijf van ABNAMRO. Om dat te bereiken, moest veel gebeuren. Als onderdeel van het integratietraject heeft Carin op succesvolle wijze het project Harmonisatie Bijzonder Beheer vormgegeven en grotendeels geïmplementeerd. In dit zeer complexe project zijn de Bijzonder Beheer activiteiten van Direktbank overgeheveld naar Hypocasso en Solveon. Hiermee worden Bijzonder Beheer activiteiten van AAHG voor alle labels uniform uitgevoerd. Klanten met een hypotheekachterstand worden zo in een vroeg stadium gericht benaderd om grotere problemen te voorkomen."

ABN AMRO Hypotheken Groep (AAHG): programma-manager Collections
Oktober 2009 - December 2010
Marcel Zuidam, CFO AAHG: “De afgelopen jaren is het Bijzonder Beheer bij Hypotheken steeds belangrijker geworden. Dit betreft vooral klanten in (potentiële) achterstand. Om hierin verbetering aan te brengen is in 2010 het Programma Collections opgezet. Dit Programma bestond uit een achttal projecten, waarin veel is bereikt; zoals de conversie van de portefeuilles van AAHG en MNF Bank naar HypoCasso, het opzetten en professionaliseren van het Hypotheek Care Team, verbeteren van het achterstand herstelpercentage, het realiseren van goede management informatie en het aansluiten van de hypotheekportefeuille van AAB op het debiteurensysteem. Carin heeft hierin als Programma manager een zeer belangrijke rol gespeeld. Haar enthousiasme, inzet en projectleiderschap hebben dit Programma mede tot een succes gemaakt.”

ABN AMRO Hypotheken Groep (AAHG): projectmanager Operational Excellence; Outsourcing, Wft 2009.
Augustus 2008 – December 2009
Meindert Willems, manager Projects: “Carin heeft in 2009 een belangrijke bijdrage geleverd aan het programma Operational Excellence. ABN AMRO Hypotheken Groep had de behoefte te bekijken wat de mogelijkheden zijn om enkele standaard werkzaamheden te outsourcen naar een externe partij, welke weer een vestiging heeft geopend in het buitenland. Een project waar het zowel belangrijk was om de praktische kant goed in te regelen als de politieke kant te managen. Carin heeft het project binnen deze complexe omgeving met een zeer goed resultaat afgerond. Kenmerkend hierbij waren echte betrokkenheid, gaan voor resultaat met oog voor de menselijke kant en balanceren tussen proces en inhoud. En dat is nou precies hoe we Carin ook hebben leren kennen bij eerdere opdrachten. Redenen genoeg om Carin’s contract te verlengen voor het volgende grote programma binnen ABN AMRO Hypotheken Groep!”

ABN AMRO Hypotheken Groep (AAHG): projectmanager Banksparen, Wft 2008 en rentemutaties.
Juni 2007 – juni 2008
Quote: Directeur Joost Hembrecht: "Carin is door AAHG al eerder ingehuurd en ingezet voor omvangrijke en tevens lastige projecten. Ook dit keer heeft zij deze zware projecten met veel enthousiasme, gedrevenheid en gevoel voor zowel het commerciële belang als voor compliance uitstekend en binnen de tijdslijnen uitgevoerd. Tevens heeft ze leiding gegeven aan het project Banksparen waardoor in korte tijd diverse nieuwe hypotheekvormen voor AAHG in de markt geïntroduceerd zijn. Wederom een zeer plezierige samenwerking en een compliment waard."

MNF Bank: project manager adviesmatch, vergunningcontrole en segmentatie
Mei 2006 – mei 2007
Quote: Directeur MNF Bank: Joost Hembrecht: "Carin is bij ons verantwoordelijk voor een paar omvangrijke (wetgevings) trajecten. Dit zijn projecten waarbij behoorlijk veel ervaring op het gebied van projectmanagement nodig is. Daarnaast is een goed inschatting- en inlevingsvermogen én kennis van de branche belangrijk. Het zijn projecten die de commercie fors raken en daarom van groot belang zijn voor MNF Bank. Carin heeft deze meer dan tot een goed eind gebracht. Hierdoor heeft MNF Bank zich op de pure commerciele trajecten kunnen concentreren. Dubbel winst dus!"

Friesland Bank: Marketing Coördinator
Juni 2005 – maart 2006
Quote: Erik Drenth, Marketing Manager Friesland Bank: “Friesland Bank is een bank die enorm in beweging is. Er zijn én gaan veel zaken veranderen. Onder andere op de afdeling Marketing. Carin heeft een nieuwe functie op de afdeling vorm en inhoud gegeven. Ze heeft daarmee, samen met de afdeling, de weg van product- naar markt en segment denken en werken geopend. Carin is breed inzetbaar, betrouwbaar en gaat ervoor om de gestelde doelen te bereiken.”

MNF Bank: Projectmanager nieuwe hypotheken
Oktober 2004 – juli 2005
Quote: Henk van de Bunt, adjunct directeur: “Carin kun je om een boodschap sturen. Als je Carin vraagt om zaken te regelen, dan doet ze dat ook. Ze graaft zich in in de materie en de mensen en zorgt ervoor dat producten op tijd geintroduceerd worden en projecten op tijd afgerond. Zo heeft ze aan de wieg gestaan van een paar interessante nieuwe hypotheken voor MNF Bank. Ze is altijd welkom om weer terug te komen.”

Bouwfonds Hypotheken: Project Manager Optimalisatie Hypotheekassortiment
februari 2004 - september 2004
Quote: Remko van Dam, adjunct directeur: "Ons hypotheekassortiment was in de loop van de jaren enorm gegroeid en complex geworden. Onder leiding van Carin is een belangrijke vereenvoudiging in het assortiment toegepast maar met een betere flexibilteit. In de totale projectgroep namen meer dan 16 disciplines deel, die door Carin met veel plezier en goed werden aangestuurd. Met als einddoel het realiseren van een succesvolle herintroductie van het hypotheekassortiment in september 2004. Inmiddels is, na de introductie, de hypotheekproductie met meer dan 20% toegenomen."

Bouwfonds Hypotheken: Interim Manager Marketing & E-commerce
september 2003 – januari 2004
Quote: Bruno Oudega, manager business unit Service, Advies en Sales: “Carin heeft een verfrissende kijk op zaken. Door haar jarenlange ervaring weet ze snel en goed zaken in de praktijk in te passen, zonder daarbij de grote lijnen uit het oog te verliezen. De afdeling Marketing & E-commerce stond voor de uitdagende opdracht de business case rond te krijgen voor een grote landelijke leadgeneratie-actie en vervolgens onder grote tijdsdruk de creatieve invulling hiervoor te regelen. Dat is onder leiding van Carin prima gelukt.”

Fortis Pension Fund Services: Consultant Marketing & Communicatie
april 2003 – augustus 2003
Quote: Peter Priester, manager sales: “Wij zijn een zelfstandige, aan de weg timmerdende business unit binnen het grote Fortis concern met relatief kleine budgetten. Carin heeft het voor elkaar gekregen om binnen het gestelde budget en de gestelde termijn een database, een marktbewerkingplan en een grotere naamsbekendheid te realiseren. Tevens heeft zij door haar DM-technieken een aantal potentiële klanten voor ons binnen bereik gebracht.”

AMEV Levensverzekeringen: Projectmanager Klantgerichtheid
november 2002 – februari 2003
Quote: Emile Smit, unitmanager Leven Collectief: “Collectief pensioen is een moeilijke en intern gerichte materie. Doordat Carin het totale klantenproces in kaart heeft gebracht, de pijnpunten heeft aangegeven en een groot aantal verbeteringsvoorstellen geformuleerd, weten wij nu wat ons te doen staat om de klantgerichtheid te verbeteren. “

Zwitserleven: Formule Manager Financial Planning
Februari 2002 – oktober 2002
Quote: Jan Willem Hoitsma, Marketing manager: “Carin van Alst heeft bij Zwitserleven een scala aan activiteiten verricht. Allereerst de afdeling Financial Planning en Employee Benefits doorgelicht en aan de hand van de behoefte bij het intermediaire kanaal een nieuwe Financial Planning Formule en de supportconcepten benoemd. Daarnaast ondersteuning bij de tussenpersonen segmentatie en bij de implementatie. En als laatste een van de hoofdorganisatoren van de jaarlijkse Zwitserleven Pensioendag, een zeer belangrijke dag voor Zwitserleven..“

Fox-IT: Marketing Consultant
April 2002 – september 2002
Quote: Ronald Prins, directeur-eigenaar:”Fox-IT is een snelgroeiend bedrijf in de ICT –security sector waarbij we onszelf bijna voorbij ‘groeien’ . Carin heeft door marktonderzoek en – analyse geholpen structuur te brengen in de product-marktcominaties die we het beste kunnen aanbieden. Ze is een prettige sparringpartner die op diverse niveaus meedenkt en zich goed verplaatst in de (brede problematiek van de ) opdrachtgever. En Carin heeft zich een nieuw vakgebied snel eigen gemaakt.”

Royal Nederland: Projectleider Universal Boxing
November 2000 – Oktober 2001
Quote: Patrick van Hees, manager marketing & sales: “Universal Boxing’ was een prestigieus project in levensverzekeringsland. Universal Boxing is geintroduceerd als de nieuwe standaard. Dit project, wat de scope had van softwareontwikkeling, het aansluiten van back- met frontoffice, de gehele propositie en de productintroductie bij de assurantietussenpersonen, was zonder het enthousiasme en het doorzettingsvermogen van Carin nooit op deze manier gelukt.”